Privacyverklaring Restoranto

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de mobiele applicatie van Restoranto B.V. (“Restoranto”). Met de Restoranto app reserveert, bestelt en betaalt u bij restaurants. Voor elke reservering doneert u een maaltijd in Afrika. Bij het gebruik van de Restoranto app en/of het digitale menu van het restaurant zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

Restoranto is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Restoranto:

Restoranto B.V.

Westersingel 44, 3014 GT te Rotterdam

E-mail: info@restoranto.com

KvK-nummer: 69256349

Inloggen en registreren

Voordat u kunt reserveren, bestellen en betalen bij restaurants en gebruik kunt maken van onze app dient u een account aan te maken of u aan te melden via Facebook.

Indien u een account wenst aan te maken, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Als u zich aanmeldt via Facebook kunt u aangeven welke gegevens u aan ons verstrekt. Dit zijn in ieder geval de bij Facebook openbare gegevens zoals uw naam, uw profielfoto, uw leeftijdscategorie en uw geslacht. Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer en e-mailadres. Uw telefoonnummer zal enkel worden gebruikt indien er iets is met uw reservering of uw bestelling.

Het gebruik van een gast-account is alleen mogelijk via een iOS-toestel. Met een gast-account kunt u alleen restaurants en aanbiedingen bekijken. In dat geval kunt u geen reserveringen plaatsen bij restaurants of gebruik maken van de aanbiedingen.

Uw profiel

Indien u een account heeft aangemaakt, zal Restoranto ook opslaan welke restaurants u via Restoranto heeft bezocht om een beter beeld te krijgen van uw interesses en smaak. Ook wordt gemeten op welke manier u de app gebruikt en welke pagina’s het langste worden bekeken om de effectiviteit van onze app te meten.

Uw locatie

Voordat u kunt reserveren, bestellen en betalen via onze app, vragen wij u om uw locatie met ons te delen. Om restaurants bij u in de buurt te bekijken en hier te reserveren, kunt u uw adres ingeven in de app. Ook is het mogelijk om de Restoranto app toe te staan om bij gebruik van de app automatisch uw actuele locatie op te laten vragen via het mobiele netwerk van uw telefoon of GPS. U kunt uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken door de locatie-instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen.

Aanbiedingen ontvangen

U kunt ervoor kiezen om aanbiedingen te ontvangen van restaurants bij in de buurt of andere promoties via push-meldingen van uw telefoon en/of via e-mail. Deze aanbiedingen kunnen ook worden aangepast aan de hand van uw interesses en voorkeuren, gebaseerd op de door u eerder bezochte restaurants via Restoranto.

U kunt zich ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws over restaurants, nieuwe ontwikkelingen van onze app, kortingscodes en andere acties.

Indien u ervoor heeft gekozen om de Restoranto-aanbiedingen of de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@restoranto.com.

Daarnaast zullen wij u e-mails versturen om uw aanmelding of reservering te bevestigen, om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van uw reservering of bestelling, en om ervoor te zorgen dat u op de juiste wijze gefactureerd wordt.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet voor een ander doeleinde verwerken dan voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven. Daarnaast wordt deze informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinde, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Restoranto of een andere partij, dan heeft u te allen tijde het recht om – vanwege uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij deze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw specifieke situatie.

Cookies en soortgelijke technieken

Wij maken ook gebruik van cookies op de website www.restoranto.com. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Tracking cookies

Onze website maakt ook gebruik van verschillende trackingcookies om u bijvoorbeeld gerichte advertenties te kunnen tonen en uw interesses te peilen. Deze cookies zullen enkel worden geplaatst indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Dit betreft de volgende cookies:

Hotjar-cookies: deze techniek registreert en analyseert de wijze waarop een gebruiker de website gebruikt.

Facebook Pixel: deze techniek meet, analyseert en optimaliseert de resultaten van Facebook advertentiecampagnes, waardoor Facebook u voor u interessante advertenties kan tonen. Wij hebben geen inzicht in deze data. Wij gebruiken deze pixel om bezoekers van onze website via Facebook advertenties te tonen.

LinkedIn Pixel: deze techniek meet, analyseert en optimaliseert de resultaten van LinkedIn advertentiecampagnes, waardoor LinkedIn u voor u interessante advertenties kan tonen. Wij hebben geen inzicht in deze data. Wij gebruiken deze pixel om bezoekers van onze website via LinkedIn advertenties te tonen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Restoranto heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Restoranto maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Restoranto anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Restoranto, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht.

Sommige gegevens die wij verzamelen zullen worden doorgegeven aan partijen die direct betrokken zijn bij de reservering of bestelling die u heeft geplaatst via de Restoranto app, zoals het restaurant en betalingsdiensten. Daarnaast delen wij uw persoonlijke gegevens ook met bepaalde marketingpartners die de effectiviteit en kwaliteit van onze app en software analyseren. Dit heeft geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Het is mogelijk dat sommige partijen buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Restoranto draagt ervoor zorg dat voor het land waar deze partijen gevestigd zijn een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie is afgegeven. Indien dit niet het geval is, zal Restoranto passende en geschikte waarborgen treffen. U kunt te allen tijde een kopie van deze passende schriftelijke waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@restoranto.com.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van april 2018. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Wij raden u aan om altijd de meest recente privacyverklaring te raadplegen. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via info@restoranto.com.

 

Leuk! Wie ben je?

You have Successfully Subscribed!