Privacyverklaring Restoranto

 

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de mobiele applicatie van Restoranto B.V. (“Restoranto”). Met de Restoranto app  reserveert, bestelt en betaalt u bij restaurants. Voor elke reservering, doneert u een maaltijd in Afrika. Bij het gebruik van de Restoranto app zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

 

Restoranto is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

 

De contactgegevens van Restoranto:

 

Restoranto B.V.

Westersingel 44, 3014 GT te Rotterdam

E-mail: info@restoranto.com

KvK-nummer: 69256349

 

Inloggen en registreren

Voordat u  reserveert, bestelt en betaalt bij restaurants en gebruik kunt maken van onze app bieden wij u de mogelijkheid om een aan te maken of om u aan te melden via Facebook.

 

Indien u een account wenst aan te maken, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Als u zich aanmeldt via Facebook kunt u aangeven welke gegevens u aan ons verstrekt. Dit zijn in ieder geval de bij Facebook openbare gegevens zoals uw naam, uw profielfoto, uw leeftijdscategorie en uw geslacht. Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer en e-mailadres.

 Ook is het mogelijk om de Restoranto app toe te staan om bij gebruik van de app uw actuele locatie op te vragen.

 

Aanbiedingen ontvangen

Voordat u kunt reserveren, bestellen en betalen via onze app, vragen wij u om uw locatie met ons te delen. U kunt dan via push-meldingen/e-mail/ de aanbiedingen bij u in de buurt ontvangen.

 

Indien u ervoor heeft gekozen om deze en andere Restoranto-via e-mail te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@restoranto.com.

 

 

 

Cookies en soortgelijke technieken

Wij maken ook gebruik van cookies en [***]. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

 

[***]

 

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

 

Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Restoranto of een andere partij, dan heeft u te allen tijde het recht om – vanwege uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij deze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw specifieke situatie.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of wissing van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

 

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Restoranto heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Restoranto maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

 

Binnen maximaal vier zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Restoranto anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

 

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie wel/niet delen met andere partijen. [***]

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.

 

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van maart 2018. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via info@restoranto.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuk! Wie ben je?

You have Successfully Subscribed!